Duo Recital with Alexei Lubimov

Tuesday, April 4, 2017 - 18:00 to Wednesday, April 5, 2017 - 18:00

Duo Recital on Fortepiano with Alexei Lubimov

Concert time: 
Wednesday, January 4, 2017 - 19:45